Đàn piano upright Yamaha cũ khá được ưa chuộng tại Việt Nam, chúng dùng rất bền, âm thanh hay, có thể sử dụng đến hơn 50 năm. Khi mua những cây đàn piano upright Yamaha cũ, khách hàng thường quan tâm đến năm sản xuất của cây đàn để xem cây đàn đã dùng dduojc bao lâu. Trong bài viết dưới đây, công ty Việt Thanh xin chia sẻ cách tra năm sản xuất của đàn piano upright Yamaha cũ.

 

dan yamaha u3h

 

MODELNĂM SX
Yamaha L1021979 ~ 1982
Yamaha MC1ABiC1990 ~ 1992
Yamaha MC1AWnC1990 ~ 1994
Yamaha MC10A1990 ~ 1994
Yamaha MC10BiC1987 ~ 1990
Yamaha MC10Bl1987 ~ 1990
Yamaha MC10WnC1987 ~ 1990
Yamaha MC901994 ~ 1997
Yamaha MC90WnC1994 ~ 1997
Yamaha MC1011985 ~ 1985
Yamaha MC108C1986 ~ 1990
Yamaha MC108E1986 ~ 1990
Yamaha MC108H1986 ~ 1990
Yamaha MC108O1986 ~ 1990
Yamaha MC108W1986 ~ 1990
Yamaha MC2011985 ~ 1985
Yamaha MC2021985 ~ 1985
Yamaha MC2031985 ~ 1985
Yamaha MC2041985 ~ 1985
Yamaha MC3011985 ~ 1987
Yamaha U1A1983 ~ 1987
Yamaha U1D1966 ~ 1977
Yamaha U1E1966 ~ 1970
Yamaha U1F1970 ~ 1971
Yamaha U1F1972 ~ 1976
Yamaha U1G1971 ~ 1972
Yamaha U1G1972 ~ 1982
Yamaha U1H1972 ~ 1980
Yamaha U1M1980 ~ 1982
Yamaha U2A1982 ~ 1987
Yamaha U2C1966 ~ 1970
Yamaha U2F1970 ~ 1971
Yamaha U2G1971 ~ 1972
Yamaha U2H1972 ~ 1980
Yamaha U2M1980 ~ 1982
Yamaha U3A1983 ~ 1987
Yamaha U3E1966 ~ 1970
Yamaha U3F1970 ~ 1970
Yamaha U3G1971 ~ 1972
Yamaha U3H1972 ~ 1980
Yamaha U3M1980 ~ 1982
Yamaha U5B1966 ~ 1970
Yamaha U5C1970 ~ 1971
Yamaha U5D1971 ~ 1972
Yamaha U5H1972 ~ 1974
Yamaha U7A1966 ~ 1970
Yamaha U7B1970 ~ 1971
Yamaha U7C1971 ~ 1972
Yamaha U7H1972 ~ 1974
Yamaha U10A1989 ~ 1994
Yamaha U10BiC1987 ~ 1989
Yamaha U10Bl1987 ~ 1989
Yamaha U10Tk1987 ~ 1989
Yamaha U10Wn1987 ~ 1989
Yamaha U10WnC1987 ~ 1989
Yamaha U30A1989 ~ 1994
Yamaha U30BiC1987 ~ 1989
Yamaha U30Bl1987 ~ 1989
Yamaha U30ChC1987 ~ 1989
Yamaha U30MhC1987 ~ 1989
Yamaha U30Rw1987 ~ 1989
Yamaha U30Sa1987 ~ 1989
Yamaha U30Wn1987 ~ 1989
Yamaha U1001994 ~ 1997
Yamaha U100BiC1994 ~ 1995
Yamaha U100Sa1995 ~ 1996
Yamaha U100Wn1994 ~ 1997
Yamaha U3001994 ~ 1997
Yamaha U300MhC1994 ~ 1997
Yamaha U300Wn1994 ~ 1997
Yamaha UX1975 ~ 1980
Yamaha UX11983 ~ 1988
Yamaha UX21982 ~ 1988
Yamaha UX31983 ~ 1988
Yamaha UX10BiC1988 ~ 1990
Yamaha UX10Bl1988 ~ 1990
Yamaha UX10Wn1988 ~ 1990
Yamaha UX10WnC1988 ~ 1990
Yamaha UX50WnC1988 ~ 1990
Yamaha W1ABiC1989 ~ 1994
Yamaha W1AWn1989 ~ 1994
Yamaha W3ABiC1989 ~ 1992
Yamaha W3AMhC1989 ~ 1994
Yamaha W3AWn1989 ~ 1994
Yamaha W1031974 ~ 1980
Yamaha W103B1980 ~ 1982
W1041975 ~ 1980
Yamaha W104B1980 ~ 1982
Yamaha W1061977 ~ 1980
Yamaha W106B1980 ~ 1984
Yamaha W106BB1984 ~ 1987
Yamaha W106BM1984 ~ 1987
Yamaha W107B1982 ~ 1984
Yamaha W107BR1984 ~ 1987
Yamaha W107BT1984 ~ 1987
Yamaha W109B1982 ~ 1984
Yamaha W109BT1984 ~ 1987
Yamaha W110BA1982 ~ 1984
Yamaha W110BB1984 ~ 1987
Yamaha W110BC1982 ~ 1984
Yamaha W110BD1984 ~ 1987
Yamaha W110BS1984 ~ 1987
Yamaha W110BW1984 ~ 1987
Yamaha W116BT1986 ~ 1990
Yamaha W116HC1986 ~ 1990
Yamaha W116SC1986 ~ 1990
Yamaha W116WT1986 ~ 1990
Yamaha W120BS1984 ~ 1987
Yamaha W120BW1984 ~ 1987
Yamaha WX106W1985 ~ 1988
Yamaha YUS1980 ~ 1982
Yamaha YUX1980 ~ 1982

 

>> Xem thêm: nên mua đàn piano cũ tại cửa hàng hay trên chợ tốt

 

Trên đây là cách tra năm sản xuất của đàn piano upright Yamaha cũ. Mọi chi tiết đặt mua đàn, vui lòng liên hệ số điện thoại 0909046613