Menu

Cửa hàng cho thuê đàn piano cơ, đàn piano điện ở Tphcm

Công ty Việt Thanh Music Center là đơn vị cho thuê đàn piano cơ, đàn piano điện ngắn hạn và dài hạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn đang câ đàn để biểu diễn show ca nhạc, show đám cưới, đệm nhạc trong trong events, hội nghị, trưng...

1453 lượt xem Xem chi tiết

Musical Instrument Rental Service In Ho Chi Minh & Bien Hoa

Music is an integral part of people’s daily spiritual life, along with music, the instrument is also an indispensable component. In order to satisfy the passion for musical instruments, people often look for musical instrument rental services. And to own a favorite musical instrument with the right price is absolutely...

1485 lượt xem Xem chi tiết

Piano rental shop in Ho Chi Minh City

PIANO RENTAL Rent a piano at Viet Thanh Music Event – Practice Piano Room – Studio – Regular Practice   • Piano Rental Services For Events   At Viet Thanh Music, we have piano rental services for event and piano practice room Piano rental services for events are currently trending...

1292 lượt xem Xem chi tiết